Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 97 Oficina: Equip

Vocabulari

Fax
Fax (o)
Fotocopiadora
Fotocopiadora (a)
Telèfon
Telefone (o)
Projector
Projetor (o)
Ordinador
Computador (o)
Pantalla
Tela (a)
La impressora funciona?
A impressora está funcionando?
Disc
Disco (o)
Calculadora
Calculadora (a)