Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 96 Doctor: Com obtenir ajuda

Vocabulari

Prengui dues pastilles al dia
Tome dois comprimidos por dia
Està la infermera?
Você é a enfermeira?
És de debò?
É sério?
No sé el que tinc
Eu não sei o que eu tenho
He perdut les meves ulleres
Eu perdi meus óculos
Pot reemplaçar immediatament?
Você pode conseguir outros agora?
Necessito una recepta mèdica?
Eu vou precisar de uma receita?
Hi ha una farmàcia a prop?
Tem alguma farmácia por perto?
Necessito alguna cosa per al refredat
Eu preciso de alguma coisa para resfriado
Gràcies per la seva ajuda
Obrigado pela ajuda
Quant li dec?
Quanto eu devo?