Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 94 Metge: Lesió

Vocabulari

Té febre?
Você está com febre?
Sí, tinc una febre
Sim, eu estou com febre
He tingut febre des d'ahir
Eu estou com febre desde ontem
Podria vostè si us plau truqui a un metge?
Você pode chamar um médico?
Quan el metge ve?
Quando o médico vai chegar?
Em fa mal el peu
Meu pé está doendo
Vaig caure
Eu caí
Vaig tenir un accident
Eu sofri um acidente
Crec que es va trencar
Acho que está quebrado
Repòs en llit
Repouso na cama
Calefacció pad
Almofada de aquecimento (a)
Borsa de gel
Bolsa de gelo (o)
Honda
Tipoia (a)
Cal un repartiment
Você precisa engessar