Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 92 Vacances: Al país

Vocabulari

Al país
No campo
Camp
Campo (o)
Granero
Celeiro (o)
Granja
Fazenda (a)
Agricultor
Fazendeiro (o)
Tractor
Trator (o)
El cel és bonic
O céu está lindo
Hi ha tantes estrelles
Está cheio de estrelas
Es tracta d'una lluna plena
A lua está cheia
M'encanta el sol
Eu adoro o sol