Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 89 Vacances: Els animals domèstics

Vocabulari

Animals
Animais (os)
Té vostè un gos?
Você tem cachorro?
Sóc al · lèrgic als gats
Sou alérgico a gatos
Tinc un ocell
Eu tenho um pássaro
Conill
Coelho (o)
Gallina
Galinha (a)
Gall
Galo (o)
Cavall
Cavalo (o)
M'agraden els cavalls
Eu gosto de cavalos
Pollastre
Galinha (a)
Porc
Porco (o)