Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 79 Dinar: Quantitats i contenidors

Vocabulari

Ampolla
Garrafa (a)
Pot
Jarra (a)
Llauna
Lata (a)
Caixa
Caixa (a)
Sac
Saco (o)
Borsa
Pacote (o)
Una mica més
Um pouco mais
Més
Mais
Una porció
Uma parte
Una mica més
Um pouco
Massa
Muito