Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 65 Restaurant: Com és el menjar?

Vocabulari

Això és brut
Está sujo
Em pot donar fruits?
Você pode me trazer frutas?
Em pot donar una mica d'aigua més?
Você pode trazer mais água?
Estava deliciós
Estava delicioso
És picant?
Está apimentado?
El peix fresc?
O peixe está fresco?
Són dolços?
Estão doces?
Agre
Azedo
El menjar està freda
A comida está fria
Fa fred
Está frio