Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 53 A la ciutat: Al carrer

Vocabulari

Carrer
Rua (a)
Intersecció
Cruzamento (o)
Signe trànsit
Placa de trânsito (a)
Cantonada
Esquina (a)
Streetlight
Poste de luz (a)
Semàfor
Semáforo (o)
Vianants
Pedestre (o)
Avinguda
Avenida (a)
Pas de vianants
Faixa de pedestres
Vorera
Calçada (a)
Banys
Banheiro (o)
Bany
Banheiro (o)