Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 50 Hotel: expressions d'Emergència

Vocabulari

Cercar
Olhe
Escoltar
Ouça
Tenir cura
Cuidado
Foc
Incêndio (o)
Fora d'aquí
Saia daqui
Ajudar
Socorro
Ajuda'ma
Me ajude
Prisa
Rápido
Aturi
Pare
Policia
Polícia (a)
És una emergència
É uma emergência