Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 44 Viatge: On vas?

Vocabulari

On et dirigeixes?
Para onde você está indo?
Me'n vaig de vacances
Eu estou saindo de férias
Quantes maletes té?
Quantas malas você tem?
A quina terminal es necessiten?
Qual terminal você está procurando?
Me'n vaig en un viatge de negocis
Eu estou indo em uma viagem de negócios
Voldria un seient de passadís
Eu gostaria de um assento no corredor
M'agradaria tenir un seient a la finestra
Eu gostaria de um assento na janela
Per què l'avió es retarda?
Por que o voo está atrasado?
Abróchate el cinturó de seguretat
Aperte seu cinto de segurança
Cerco terminal A
Estou procurando o terminal A
Puc tenir una manta?
Você pode me trazer um cobertor?
A quina hora anem a aterrar?
Que horas nós vamos aterrissar?
Terminal B és per a vols internacionals
O terminal B é para voos internacionais