Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 42 Viatge: Sortida i arribada

Vocabulari

Sortida
Embarque (o)
Enlairament
Decolagem (a)
Aterratge
Aterrissagem (a)
Pista
Pista (a)
Arribada
Chegada (a)
Edifici de la terminal
Terminal (o)
Secció per a no fumadors
Seção para não fumantes
Duana
Alfândega
Duty free
Duty free
Guàrdia de seguretat
Segurança (o)
Detector de metalls
Detector de metais
Màquina de raigs X
Máquina de raio-x
Formulari d'identificació
Formulário de identificação