Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 41 Turisme: A l'avió

Vocabulari

Maleter
Compartimento de bagagem
Taula de safata
Mesa dobrável
Passadís
Corredor (o)
Fila
Fileira (a)
Seient
Assento (o)
Coixí
Travesseiro (o)
Auriculars
Fones de ouvido
Cinturó de seguretat
Cinto de segurança
Altitud
Altitude (a)
Sortida d'emergència
Saída de emergência
Armilla salvavides
Colete salva-vidas
Ala
Asa (a)
Cola
Cauda (a)