Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 35 Oposats: Vell / nou

Vocabulari

Vell
Velho
Nou
Novo
Aspre
Áspero
Alise
Suave
Espessor
Espesso
Delgado
Fino
Fred (clima)
Frio
Hot (temps)
Quente
Tots
Todos
Cap
Nenhum
Abans
Antes
Després
Depois