Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 34 Oposats: Més / menys

Vocabulari

Més
Mais
Menys
Menos
Corregir
Correto
Incorrecte
Incorreto
Feliç
Feliz
Trist
Triste
Netejar
Limpo
Brut
Sujo
Viu
Vivo
Mort
Morto
Tarda
Tarde
D'hora
Cedo