Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 32 Oposats: Fred / calor

Vocabulari

Fred
Frio
Calenta
Quente
Llum
Claro
Fosc
Escuro
Dolent
Ruim
Bom
Només
Sozinho
Junts
Juntos
Humit
Molhado
S'assequi
Seco
Amb
Com
Sense
Sem