Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 31 Oposats: fàcil / difícil

Vocabulari

Fàcil
Fácil
Difícil
Difícil
Mateix
Mesmo
Diferent
Diferente
Jale
Puxar
Empenta
Empurrar
Pocs
Poucos
Molts
Muitos
Llarg
Longo
Curt
Curto
Res
Nada
Una cosa
Algo