Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 30 Oposats: gran / petit

Vocabulari

Gran
Grande
Petit
Pequeno
Alt
Alto
Curt
Baixo
Jove
Jovem
Vell
Velho
Flac
Magro
Greix
Gordo
Fins
Para cima
A baix
Para baixo
Qüestió
Pergunta (a)
Respondre
Resposta (a)