Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 28 Hora: Nomenaments

Vocabulari

Quin dia?
Que dia?
Quin mes?
Que mês?
Quan?
Quando?
Quan és la cita?
Quando é sua hora marcada?
Despiértame a les 8
Me acorde às oito
Després
Depois
Podem parlar d'això demà?
Podemos conversar amanhã?
Sempre
Sempre
Abans
Antes
D'hora
Cedo
Més tard
Mais tarde
Moltes vegades
Muitas vezes
Mai
Nunca
Ara
Agora
Un cop
Uma vez
De vegades
De vez em quando
Aviat
Em breve