Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 21 Persones: relacions familiars

Vocabulari

Madrastra
Madrasta (a)
Padrastre
Padrasto (o)
Germanastra
Meio-irmã (a)
Germanastre
Meio-irmão (o)
Sogre
Sogro (o)
Sogra
Sogra (a)
Cunyat
Cunhado (o)
Cunyada
Cunhada (a)
Qui és ella?
Quem é ela?
Aquest és la teva mare?
Ela é a sua mãe?
Qui és el teu pare?
Quem é seu pai?
És vostè parent?
Vocês são parentes?
Quants anys tens?
Quantos anos você tem?
Quants anys té la teva germana?
Quantos anos tem sua irmã?