Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 20 Gent: Membres de la família

Vocabulari

Persones
Pessoas (as)
Mare
Mãe (a)
Pare
Pai (o)
Germà
Irmão (o)
Germana
Irmã (a)
Fill
Filho (o)
Filla
Filha (a)
Sobrino
Sobrinho (o)
Neboda
Sobrinha (a)
Avi
Avô (o)
Àvia
Avó (a)