Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 16 Instruccions: Vine aquí

Vocabulari

Només un moment
Só um momento
Esperi aquí
Espere aqui
Segueix-me
Venha comigo
Ella t'ajudarà
Ela vai ajudar você
Entrada
Pode entrar
Seure
Sente-se
Vine aquí
Venha aqui
Muéstrenme
Me mostre