Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 8 Inici: Per exemple

Vocabulari

D'
De
Per
Para
Dels
De
Si
Se
Des
Desde
Encara
Embora
El nostre
Nosso
Entre
Entre
Potser
Talvez
En
Em
Per exemple
Por exemplo