Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 7 Inici: Jo sóc

Vocabulari

Jo sóc
Eu sou
És
É
I
E
Perquè
Porque
Sinó
Mas
O
Ou
En
Em
Sense
Sem
En
Em