Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 6 Inici: preguntes curtes

Vocabulari

Quan?
Quando?
On?
Onde?
Quin?
Qual?
Qui?
Quem?
De qui?
De quem?
Per què?
Por que?
Què?
O que?
Com?
Como?
Quant de temps?
Por quanto tempo?
Quant?
Quanto?
Té?
Você tem?
A qui?
Para quem
Amb què?
Com o que?