Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 5 Inici: Pronoms

Vocabulari

Jo
Eu
Vostè
Você
Vostè
O senhor
Ell
Ele
Ella
Ela
Nosaltres
Nós
Vostè
Vocês
Ells
Eles
La meva
Meu
La seva
Seu
La seva
Dele
Ella
Dela
Aquesta
Isto
Que
Aquilo
Aquests
Estes
Aquells
Aqueles