Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 108 Equip: Email termes

Vocabulari

Ajust de línia
Retour à la ligne automatique (le)
Ciberespai
Cyberespace (le)
Adreça de correu electrònic
Adresse email (la)
Llibreta d'adreces
Carnet d’adresses (le)
Beneficiari
Destinataire (le)
Spam
Spam (le)
Respondre a tots
Répondre à tous
Els arxius adjunts
Fichiers joints (les)
Adjuntar
Joindre
Encapçalaments de missatges
En-têtes (les)
Subjecte
Objet (le)