Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 107 Equip: Parts

Vocabulari

Teclat
Clavier (le)
Botó
Bouton (le)
Ordinador portàtil
Ordinateur portable (le)
Mòdem
Modem (le)
Botó del ratolí
Bouton de la souris (le)
Catifa de Ratolí
Tapis de souris (le)
Ratolí
Souris (la)
Base de dades
Base de données (la)
Portapapers
Presse-papiers (le)