Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 104 Ocupació: Navegar per la Internet

Vocabulari

Pàgina principal
Page d’accueil (la)
Pujar
Télécharger
Triar
Choisir
Carpeta
Dossier (le)
Barra d'eines
Barre d’outils (la)
Tornar
Retour
Marcador
Signet (le)
Arrova (@)
À
Barra (/)
Barre oblique (la)
Dos punts (:)
Deux-points (les)