Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 103 Ocupació: Utilització d'Internet

Vocabulari

Internet
Internet (le)
Enllaç
Lien (le)
Hiperenllaç
Hyperlien (le)
Proveïdor de serveis d'Internet
Prestataire de service Internet (le)
Xarxa
Réseau (le)
Lloc web
Site Web (le)
Pàgina web
Page Web (la)
Adreça de pàgina web (URL)
Adresse de page Web (la)
Lloc web segur
Site Web sécurisé (le)
Navegador
Navigateur (le)
Search Engine
Moteur de recherche (le)
Servidor segur
Serveur sécurisé (le)