Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 101 Ocupació: Sol · licitud de treball

Vocabulari

Estic buscant una feina
Je cherche un emploi
Puc veure el seu full de vida?
Puis-je voir votre C.V.?
Aquí està el meu full de vida
Voici mon C.V.
Hi ha referències que puc contactar?
Avez-vous des références que je puisse contacter?
Aquí està una llista de les meves referències
Voici la liste de mes références
Quanta experiència té vostè?
Combien d’expérience avez-vous?
Quant de temps ha estat treballant en aquest camp?
Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce domaine?
3 anys
Trois ans
Sóc un graduat de l'escola secundària
Je suis diplômé de l’enseignement secondaire
Sóc un graduat de la universitat
J’ai un diplôme universitaire
Estic buscant un treball de mig temps
Je cherche un mi-temps
M'agradaria treballar a temps complet
J’aimerais travailler à temps plein
Ofereixen algun tipus d'assegurança de salut?
Offrez-vous une assurance médicale?
Sí, després de sis mesos de treballar aquí
Oui, après six mois d'emploi