Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 99 De oficina: escriptori

Vocabulari

Estic buscant una grapadora
Je cherche une agrafeuse
Xinxa
Punaise (la)
Llapis
Crayon (le)
Llibre
Livre (le)
Paper
Papier (le)
Quadern
Carnet (le)
Diapositives
Diapositives (les)
Calendari
Calendrier (le)
Cinta
Papier collant (le)
Necessito trobar un mapa
Il me faut une carte