Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 98 Oficina: Subministraments

Vocabulari

On són les tisores?
Où sont les ciseaux?
Maquineta
Taille-crayons (le)
Clip
Trombone (le)
Necessito una ploma
J’ai besoin d’un stylo
Bloc de notes
Bloc-notes (le)
Regla
Règle (la)
Sobre
Enveloppe (la)
Segell
Timbre (le)
Cola
Colle (la)
Goma d'esborrar
Gomme (la)