Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 97 Oficina: Equip

Vocabulari

Fax
Télécopieur (le)
Fotocopiadora
Photocopieuse (la)
Telèfon
Téléphone (le)
Projector
Projecteur (le)
Ordinador
Ordinateur (le)
Pantalla
Écran (le)
La impressora funciona?
Est-ce que l’imprimante fonctionne?
Disc
Disque (le)
Calculadora
Machine à calculer (la)