Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 96 Doctor: Com obtenir ajuda

Vocabulari

Prengui dues pastilles al dia
Prenez deux pilules par jour
Està la infermera?
Êtes-vous l’infirmière?
És de debò?
Est-ce grave?
No sé el que tinc
Je ne sais pas ce que j’ai
He perdut les meves ulleres
J’ai perdu mes lunettes
Pot reemplaçar immediatament?
Pouvez-vous les remplacer tout de suite?
Necessito una recepta mèdica?
Dois-je avoir une ordonnance?
Hi ha una farmàcia a prop?
Y a-t-il une pharmacie dans les environs?
Necessito alguna cosa per al refredat
Je voudrais quelque chose contre le rhume
Gràcies per la seva ajuda
Merci de votre aide
Quant li dec?
Combien vous dois-je?