Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 95 Doctor: Parlar amb el metge

Vocabulari

Té crosses?
Avez-vous des béquilles?
Esquinç
Entorse (la)
Vostè va trencar un os
Vous avez une fracture
Necessito medicina per al dolor
J'ai besoin d'un antidouleur
Jo no tinc pressió arterial alta
Je ne fais pas d’hypertension
Estic embarassada
Je suis enceinte
Tinc una erupció
J’ai des plaques rouges
El tall està infectat
La blessure est infectée
Mira aquest moretón
Regardez ce bleu
Grip
Grippe (la)
Tinc un refredat
J’ai un rhume
Tinc calfreds
J’ai des frissons
On li fa mal?
Où avez-vous mal?
A tot arreu
Partout
Quant temps has sentit així?
Depuis combien êtes-vous dans cet état?
M'he sentit així durant 3 dies
Je me sens comme ça depuis trois jours
Està prenent algun medicament?
Prenez-vous des médicaments?
Sí, perquè el meu cor
Oui, pour le cœur