Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 94 Metge: Lesió

Vocabulari

Té febre?
Avez-vous de la fièvre?
Sí, tinc una febre
Oui, j’ai de la fièvre
He tingut febre des d'ahir
J’ai de la fièvre depuis hier
Podria vostè si us plau truqui a un metge?
Pourriez-vous appeler un médecin, s’il vous plaît?
Quan el metge ve?
Quand va venir le médecin?
Em fa mal el peu
J’ai mal au pied
Vaig caure
Je suis tombé
Vaig tenir un accident
J’ai eu un accident
Crec que es va trencar
Je crois que je l’ai cassé
Repòs en llit
Alitement (le)
Calefacció pad
Coussin chauffant (le)
Borsa de gel
Poche de glace (la)
Honda
Écharpe (la)
Cal un repartiment
Il faut mettre un plâtre