Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 93 Doctor: Sick

Vocabulari

He de veure un metge
Je dois voir un médecin
El doctor està a l'oficina?
Est-ce que le médecin est là?
No em sento bé
Je ne me sens pas bien
Estic malalt
Je suis malade
Tinc un mal de panxa
J’ai mal au ventre
Tinc un mal de cap
J’ai mal à la tête
He de establir
Je dois me coucher
Em fa mal el coll
J’ai mal à la gorge
Sento nàusees
J’ai la nausée
Tinc una al · lèrgia
J’ai une réaction allergique
Tinc diarrea
J’ai la diarrhée
Estic marejat
J’ai la tête qui tourne
Tinc una migranya
J’ai la migraine