Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 90 Vacances: Els animals salvatges

Vocabulari

Hi ha moltes granotes aquí
Il y a beaucoup de grenouilles ici
Són aquestes cabres?
Est-ce que ce sont des chèvres?
Ànec
Canard (le)
Pot el lloro parlar?
Est-ce que le perroquet parle?
Tortuga marina
Tortue (la)
Mono
Singe (le)
És la serp verinosa?
Est-ce un serpent venimeux?
Vaca
Vache (la)
Llangardaix
Lézard (le)
Ratolí
Souris (la)
Cocodril
Crocodile (le)