Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 82 Platja: Animals de mar

Vocabulari

Concha
Coquillage (le)
Seahorse
Hippocampe (le)
Balena
Baleine (la)
Cranc
Crabe (le)
Dofí
Dauphin (le)
Segellar
Phoque (le )
Estrella de mar
Étoile de mer (la)
Peix
Poisson (le)
Tauró
Requin (le)
Piranya
Piranha (le)
Medusa
Méduse (la)