Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 79 Dinar: Quantitats i contenidors

Vocabulari

Ampolla
Bouteille (la)
Pot
Bocal (le)
Llauna
Boîte (la)
Caixa
Boîte (la)
Sac
Sac (le)
Borsa
Sac (le)
Una mica més
Un peu plus
Més
Encore
Una porció
Une portion
Una mica més
Un peu
Massa
Trop