Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 73 Aliments: Productes lactis

Vocabulari

Els productes lactis
Produits laitiers (les)
Llet
Lait (le)
Gelat
Glace (la)
Mantega
Beurre (le)
Formatge
Fromage (le)
Crema
Crème (la)
Els aliments congelats
Surgelés (les)
Iogurt
Yaourt (le)
Ous
Œufs (les)