Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 70 Aliments: Fruites

Vocabulari

Fruita
Fruits (les)
Cireres
Cerises (les)
Maduixes
Fraises (les)
Llimona
Citron (le)
Poma
Pomme (la)
Taronja
Orange (la)
Pera
Poire (la)
Plàtan
Banane (la)
Raïms
Raisins (les)
Aranja
Pamplemousse (le)
Síndria
Pastèque (la)
Pinya
Ananas (le)
Pruna
Prune (la)