Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 52 Al voltant de la ciutat: On és?

Vocabulari

On és la parada de l'autobús?
Où est l’arrêt d’autobus?
Quina és la propera parada?
Quel est le prochain arrêt?
Aquest és el meu parada?
Est-ce mon arrêt?
Discúlpeme, he de baixar aquí
Excusez-moi, je descends ici
On és el museu?
Où est le musée?
Telèfon públic
Téléphone public (le)
Existeix una guia telefònica?
Y a-t-il un annuaire?
Vostè ven revistes en anglès?
Est-ce que vous vendez des magazines anglais?
A quina hora començar la pel · lícula?
À quelle heure commence le film?
Voldria 04:00 butlletes per favor
Je voudrais quatre billets, s’il vous plaît
És la pel · lícula en anglès?
Est-ce que le film est en anglais?
Crispetes de blat de moro
Pop-corn (le)
On puc trobar una farmàcia?
Où puis-je trouver une pharmacie?
Centre de la ciutat
Centre-ville (le)