Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 45 Viatges: En arribar al seu destí

Vocabulari

Benvingut
Bienvenue
Aquí està el meu passaport
Voici mon passeport
Té alguna cosa de declarar?
Avez-vous quelque chose à déclarer?
Sí, tinc una mica de declarar
Oui, j’ai quelque chose à déclarer
No, no tinc res a declarar
Non, je n’ai rien à déclarer
Sóc aquí per negocis
Je suis en voyage d’affaires
Jo sóc aquí de vacances
Je suis en vacances
Estaré aquí una setmana
Je suis ici pour une semaine
M'estic allotjant a l'hotel Marriott
Je suis descendu au Marriott
On puc reclamar el meu equipatge?
Où puis-je récupérer mes bagages?
On és la duana?
Où est la douane?
Podria vostè si us plau m'ajudi amb el meu equipatge?
Pouvez-vous m’aider avec mes bagages s’il vous plaît?
Puc veure el seu bitllet de reclam d'equipatge?
Montrez-moi votre étiquette de récupération de bagages