Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 43 Viatges: On és el meu equipatge?

Vocabulari

Àrea de reclam d'equipatge
Zone de récupération des bagages (la)
Cinta transportadora
Tapis roulant (le)
Equipatge compra
Chariot à bagages (le)
Butlleta de reclam d'equipatge
Étiquette de récupération de bagages (la)
Pèrdua d'equipatge
Bagages perdus
Perdut i trobat
Objets trouvés
Porter
Porteur (le)
Elevador
Ascenseur (le)
Passamans
Tapis roulant (le)
Entrada
Entrée (la)
Sortida
Sortie (la)
Canvi de diners
Change (le)
Parada d'autobús
Arrêt d’autobus (le)
Renda de cotxes
Location de voitures (la)