Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 40 Viatge: Aeroport

Vocabulari

Aeroport
Aéroport (le)
Avió
Avion (le)
Vol
Vol (le)
Bitllet
Billet (le)
Pilot
Pilote (le)
Auxiliar de vol
Hôtesse de l’air (la)
Nombre de vol
Numéro de vol (le)
Porta d'embarcament
Porte d’embarquement (la)
Boarding pass
Carte d’embarquement (la)
Passaport
Passeport (le)
Equipatge de mà
Bagage à main (le)
Maleta
Valise (la)
Equipatge
Bagages (les)