Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 35 Oposats: Vell / nou

Vocabulari

Vell
Vieux
Nou
Nouveau
Aspre
Rêche
Alise
Lisse
Espessor
Épais
Delgado
Fin
Fred (clima)
Froid
Hot (temps)
Chaud
Tots
Tout
Cap
Aucun
Abans
Avant
Després
Après