Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 33 Oposats: Lent / ràpid

Vocabulari

A poc a poc
Lent
Ràpid
Rapide
Buit
Vide
Complet
Plein
Bastant
Joli
Lleig
Laid
Ruidoso
Bruyant
Tranquil
Silencieux
Fort
Fort
Feble
Faible
Veritat
Vérité
Mentir
Mensonge
Dur
Dur
Suau
Mou