Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 31 Oposats: fàcil / difícil

Vocabulari

Fàcil
Facile
Difícil
Difficile
Mateix
Le même
Diferent
Différent
Jale
Tirer
Empenta
Pousser
Pocs
Peu
Molts
Beaucoup
Llarg
Long
Curt
Court
Res
Rien
Una cosa
Quelque chose