Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 30 Oposats: gran / petit

Vocabulari

Gran
Grand
Petit
Petit
Alt
Grand
Curt
Petit
Jove
Jeune
Vell
Vieux
Flac
Maigre
Greix
Gros
Fins
En haut
A baix
En bas
Qüestió
Question
Respondre
Réponse